NIEUWSFLITS 7 2018

In memoriam Peti Heijting
PetiHeijting

HZP’s Erelid, Peti Heijting is op 73 jarige leeftijd overleden.  Peti is op 17 december in het crematorium te  Dieren gecremeerd. 

Voor uw nieuwe agenda 

Het SKD bestuur heeft de volgende data vastgesteld:

  1. Nieuwjaarsreceptie: zaterdag 05 januari 2019 van 16.00 – 18.00 uur; geen inloop.
  2. Vrijwilligersavond: zaterdag 23 februari 2019 van 17.00 – 21.00 uur;
  3. Jaarvergadering: zaterdag 23 maart 2019 van 10.30 – 12.00 uur.  

Aftreden Stichtingsbestuursleden

Thea Donderwinkel (BPR), Jannie Pastoor (HZP) en Riet Lötters (ONA) hebben te kennen gegeven hun werkzaamheden  in het Stichtingsbestuur per 1 januari a.s. te zullen beëindigen. Naar verluid zal Ricky Sas de plaats van Riet innemen. Vooralsnog is niet bekend wie Thea gaat opvolgen. Bij HZP zijn er 2 gegadigden die beiden nog aan het arbeidsproces deelnemen en niet op een door de weekse dag aanwezig kunnen zijn bij een vergadering. Jannie zal voorlopig nog de belangen van HZP in het Stichtingsbestuur behartigen.