skd

De Beheerscommissie, een van de drie belangrijke commissie heeft wijzigingen in de bezettingen ondergaan.

Willy Buenk heeft te kennen gegeven om persoonlijke reden geen deel meer te willen uitmaken van deze commissie. Wel blijft zij bereid om in te vallen, indien nodig.

Diana Baars, Ans Verstege en Corry Gielink zijn echter toegetreden tot deze commissie waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. De Beheerscommissie bestaat nu uit 11 leden.