skd

Frans Vierveijzer heeft het Stichtingsbestuur SKD2007 laten weten dat hij zijn functie als PR-functionaris om voor hem moverende redenen beschikbaar heeft gesteld. Ook zal hij geen werkzaamheden voor onze website meer verrichten.

Hij wil hierbij een ieder bedanken voor hun bijdragen voor de PR en de website, in het bijzonder de wedstrijdcommissie voor de optimale samenwerking.