Eindelijk "pinnen mag" ook bij de SKD2007

Per 1 januari 2020 neemt de BeheersCommissie een nieuw kassasysteem in gebruik.

nieuwe kassa web99
De nieuwe kassa.

Hiermee wordt ook afgestapt van de losse consumptiebriefjes, die voor het afrekenen eerst in de kassa moesten worden ingevoerd.

In het nieuwe kassasysteem worden de consumpties bij de bestelling gelijk op naam aangeslagen, waardoor het afrekenen een stuk eenvoudiger en sneller wordt. Zodra de rekening voldaan is, wordt automatisch de koppeling tussen persoon en aantal consumpties verwijderd, waardoor onze privacy wordt beschermd.

Een andere verbetering is dat er pinbetalingen mogelijk zijn. Uiteraard wordt betaling met pinpas geprefereerd boven contante betaling, omdat dit het aantal handelingen voor de barmensen en penningmeester verminderd.

Natuurlijk is de penningmeester blij met dit nieuwe kassasysteem.
Om te zorgen dat alle mensen van de BeheerCommissie met dit systeem om kunnen gaan, is Henk druk geweest met het geven van een praktijk-cursus.

kassa cursus web99
Henk Lensink tijdens het instrueren van Riet Lötters en Thea Donderwinkel.