Stadsfotograaf en Stadsdichter belichten Kegelsport

 

Het bestuur van de skd2007 heeft van Lysanne Buunk, eerste stadsfotograaf van Doesburg, een verzoek per email ontvangen om een fotosessie te maken rondom allerlei facetten van de kegelsport.
Het spel, de samenkomst, maar ook wat er gedaan wordt na het oefenen, spel of wedstrijd.
Op 12 februari jl. hebben wij Lysanne uitgenodigd om de ideeën nader te bespreken. Zij als zowel de stadsdichter Rob Hammink willen betrokken zijn bij de samenleving van Doesburg en willen door middel van poëzie en fotografie in beeld brengen wat er speelt en leeft in de stad.
Daartoe wil zij van een vijftal gebieden in Doesburg een fotosessie maken. Eén van de gebieden is de sport, en met name "een derde helft van een karakteristieke club". Zo kwam zij uit bij de kegelsport.
Het werk wordt via diverse media getoond en samen zullen zij de werken éénmalig exposeren in het stadshuis.
Vervolgens hebben zowel Lysanne als Rob het kegelcentrum bekeken en heeft Lysanne zelfs een aantal ballen gegooid.

 

Het idee van Lysanne is vervolgens om op één of meerdere kegelclubavonden aanwezig te zijn om foto shots te maken en om de sfeer te proeven.
Degenen die gefotografeerd worden zullen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toestemming moeten verlenen voor publicatie.
Hiertoe is een AVG-overeenkomst opgemaakt. Deze verklaring voorziet in de mogelijkheid dat de voorzitter van de club, namens de leden, goedkeuring geeft en ondertekent.

 

Wij vinden dit een mooie en gratis promotie voor de kegelsport en hopen dat de clubs, die zij gaat bezoeken, hieraan hun medewerking willen verlenen.
Lyanne wil in de week van 16 - 20 maart 2020 haar fotosessie doen.
Zodra wij haar programma kennen, zullen wij de betrokken clubs hierover informeren.