Corona virus - Informatie van de SKD d.d. 11 april 2020

Het begint zo langzamerhand duidelijk te worden dat we als gevolg van het Corona Virus langdurig rekening moeten houden met beperkende maatregelen op allerlei terreinen.

We spreken nu al van een 1,5 meter economie en die zal zeker ook voor het kegelen gaan gelden als de overheid het bedrijven van activiteiten weer toe gaat staan.

Het bestuur van SKD2007 verdiept zich in de consequenties van het respecteren van 1,5 meter afstand in ons kegelhuis.

Een eerste inventarisatie is gemaakt en wordt uitgewerkt.

Niets is onmogelijk en dat is ook het geval bij kegelen met een onderlinge afstand van 1,5 meter.

Het zal niet vanzelf gaan maar met een beetje goede wil gaat het best lukken.

 

Zodra we alles kunnen overzien en weten hoe we het 1,5 meter kegelen kunnen realiseren, komen we met berichtgeving daarover.

 

Tot dan geniet van wat het leven in deze prachtige lente te bieden heeft.