CORONA PROOF Kegelhuis?

De anderhalvemetersamenleving (ook anderhalvemetereconomie of anderhalvemetermaatschappij) is een voorgestelde ordening van de samenleving waarbij mensen anderhalve meter afstand houden van elkaar, om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen of in te dammen.

 

Het bestuur van de SKD heeft alle commissies uitgenodigd om mee te denken over de voor ons kegelhuis te nemen maatregelen m.b.t. de volgende hoofdlijnen:

 1. In- en uitgaand verkeer.
 2. Zitplaatsen capaciteit.
 3. Omgangsregels aan de baan.
 4. Griffiers tafelbezetting.
 5. Bar verkeer.
 6. Afspraken Bar vrijwilligers.
 7. Wijze van betalen.
 8. Afspraken Onderhoud vrijwilligers.
 9. Afspraken Schoonmaak vrijwilligers.
 10. Communicatie met de clubs en de leden voordat het kegelcentrum open gaat.
 11. Vergaderingen.
 12. Ontsmettingsmiddelen. 

Per hoofdlijn is er één van de commissies (Beheercommissie, Technische Commissie, Wedstrijdcommissie of Bestuur) als "trekker" aangewezen.

Voorstellen moeten voor 5 juni bij het bestuur worden ingediend.