Corona virus - Informatie van de KNKB d.d. 24 mei 2020

 

“Alleen” wordt weer iets meer “samen”

 

Onder bovenstaand motto heeft het kabinet afgelopen week bekend gemaakt dat per 1 juni a.s. een aantal maatregelen ter bestrijding van de Coronacrisis versoepeld kunnen worden.

 

Reeds eerder is aangegeven dat de kegelsport onder de binnensporten valt en dus gaan we er nog steeds vanuit dat we pas vanaf 1 september a.s. onze kegelactiviteiten kunnen opstarten.

 

Wel opent de horeca per 1 juni a.s. weer haar deuren. Omdat veel kegellocaties deel uitmaken van een horecagelegenheid kan daar op dat moment een spanningsveld ontstaan over wat wel en wat niet toegestaan is.
De KNKB stelt dat kegelactiviteiten vóór 1 september 2020 volledig vallen onder het protocol voor de horeca en dus onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder van de horecagelegenheid waar de kegelaccommodatie deel van uit maakt.

 

Om per 1 september a.s. veilig en verantwoord van start te kunnen gaan met onze clubavonden, wedstrijden en toernooien wordt hard gewerkt aan het opstellen van een Protocol voor Kegelend Nederland als aanvulling op het Landelijke Algemene Protocol. Naar verwachting zal dit protocol in de loop van deze week opgeleverd worden.

 

Ten aanzien van de KNKB-wedstrijdkalender is de Wedstrijd Commissie voornemens om alleen nog het laatste gedeelte van de eerder gepubliceerde Wedstrijdkalender 2020 te kegelen, dus het gedeelte vanaf 1 september 2020.

Zodra het programma voor het najaar definitief is zullen wij u hierover nader informeren.

 

Met vriendelijke kegelgroet,

Namens het bestuur KNKB

René Gerards

Secretaris

 

Bijlage: Factsheet basisregels 10 mei 2020

corona factsheet 2020 05 19