ton m

 

Ton Ulrich           04-02-1947  –  27-05-2021

 

Op donderdag 27 mei is ons clublid Ton Ulrich overleden.

We wisten dat hij ziek was, zonder kans op genezing.
Anderhalve week geleden kwam één van onze clubleden hem nog tegen bij een supermarkt en was hij, weliswaar vermagerd, nog behoorlijk energiek. Het is dan ook toch nog onverwacht te horen dat hij is overleden.

Ton kwam in het najaar van 2011 eens kijken wat voor een nieuw gebouw er naast het korfbalclub was neergezet; maakte kennis met het kegelen en werd lid van onze club.

Zijn laatste werk voor zijn pensionering was het praktijkles geven aan een technische school en dat sloot goed aan bij de interesses van een aantal van onze leden.
Ton nam zijn ervaringen uit de schietsport mee naar de kegelavonden. En al kon hij het hoge niveau dat hij bij het schieten had behaald niet bereiken bij het kegelen, het toont zijn enthousiasme voor de sport dat hij zich altijd probeerde te verbeteren.

Ton heeft de laatste jaren ons secretariaat beheerd. Kortademigheid speelde hem de steeds meer parten bij het kegelen, maar hij krabbelde toch steeds weer op.

Wij hadden de hoop dat we Ton nog een tijdje op onze clubavonden zouden zien na het opheffen van de Corona-lockdown, maar dat mag helaas niet zo zijn. We verliezen een rustig, maar zeer toegewijd clublid.

 

Kegelvereniging Voor Ons Genoegen.

kaart ton m