skd

In verband met een eventueel bron- en contactonderzoek is het noodzakelijk dat de clubs registreren welke leden op de oefenavond aanwezig waren. Bewaar deze gegevens vier weken.

Neem vóór aanvang van ieder bezoek aan het Kegelcentrum onderstaande richtlijnen aandachtig door.

Naast het respecteren van de 1,5 meter door middel van eenrichting verkeer krijgen we helaas te maken met de navolgende additionele beperkingen:

 • De capaciteit is beperkt tot 18 individuele kegelaars per avond.
 • Als er twee leden van een huishouding tegelijkertijd kegelen is de capaciteit 2 meer omdat er 2 koptafels zijn.
 • Als er twee clubs op één avond kegelen kan de capaciteit in onderling overleg verdeeld worden.
 • Aan de banen zullen geen handdoeken en sponsjes beschikbaar zijn. Elke kegelaar dient daar zelf in te voorzien.
 • Tassen en ballen moeten nu aan de zijkanten geparkeerd worden in de daarvoor door de TC gemaakte prachtige zeer stabiele wandschappen.
 • Als we kegelen, bedient slechts één persoon de door de club in gebruik zijnde panelen. Hij/zij zorgt er dan ook voor dat de volgende kegelaars hun plaats innemen.
 • Clubballen die door meerdere leden gebruikt worden, moeten door de vereniging zelf gedesinfecteerd worden bij wisseling van kegelaar.
 • Aan de baan wachten we op het blauwe tapijt tot de bal van de aangrenzende baan opgepakt is; pas dan zijn we aan de beurt.
 • Blijf met je handen af van alle andere in het kegelhuis aanwezige ballen !

 

We hebben de kegelzaal drastisch moeten aanpassen om 1,5 meter te kunnen realiseren.
Het eenrichting verkeer is d.m.v. pijlen goed te respecteren, echter we dienen elkaar er ook voortdurend op te attenderen.
Tot slot aan het einde van de avond dienen de bedieningspanelen, alle tafels en stoelleuningen ontsmet te worden.
Het spreekt voor zich dat we de dienstdoende barvrijwilligers daar niet mee opzadelen en een helpende hand toesteken.
Elke club zou om het bovenstaande goed en boetevrij te laten verlopen een zgn. coronamanager moeten aanwijzen.

Hieronder zie je hoe we het beste die 1,5 meter kunnen realiseren.

01 welkom m
Welkom in ons 1,5 meter Kegelhuis.
02 jas ophangen m
Hang je jas op.
03 maximaal twee personen m
Haal je bal uit de kast (maximaal 2 personen tegelijk.
04 naar kegelzaal m
Ga op weg naar de zaal.
05 gang m
Via de gang naar de zaal.
06 handen ontsmetten m
Even de handen ontsmetten.
07 naar mijn plaats m
Via de pijlen naar mijn plaats.
08 omlopen m
Het is wel ff om.
09 bal parkeren m
Eerst de tas met bal parkeren.
10 op mijn plaats m
Oké, daar zit ik dan zonder een bakkie.
11 koffie halen m
FF een bakkie bestellen.
12 koffie bestellen m
Hoi Bert, mag ik twee koffie?
13 twee koffie m
Alsjeblieft Netty, twee koffie.
14 daar gaan we weer m
Oké, daar gaan we weer.
15 koffie nog warm m
Is de koffie nog warm?
16 zo daar zijn we weer m
Zo daar zijn we weer!
17 wc bezet m
Ik moet wel, maar ik mag niet: lampje brandt.
18 wc vrij m
Gelukkig, lampje is uit.
20 naar huis m
Zo, ik ga naar huis en breng mijn tas weg.
21 afrekenen m
Natuurlijk even (digitaal) afrekenen.
22 tot volgende week m
Tot volgende week.

Het is vooral een kwestie van rondjes draaien om de onderlinge afstand in stand te houden.
Lijkt simpel maar is het echt niet omdat je impulsief je oude gewoontes oppakt. Het is daarom zo belangrijk dat je je mede-kegelaars helpt en bewust maakt van de regeltjes als we ze even vergeten zijn.

Respecteer daarnaast de onderstaande basisregels

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Klimaatbeheersingssysteem

Ons klimaatbeheersingssysteem circuleert lucht na verwarming of koeling. In de verdelers zitten filters. Aangezien het systeem geproduceerd en geïnstalleerd is vóór de corona-uitbraak, kan het niet corona-proof zijn.
De bardienst zet het systeem daarom bij aanvang van de kegelsessie uit en het oude afzuigsysteem in de zaal aan. De luchtcirculatie komt tot stand door het openen van een raam en/of deuren. De buitendeur zal altijd ca. 10 cm. openstaan.
Na afloop van de kegelsessie zet de bardienst het systeem weer aan.

 

Wees als vanouds van harte welkom in ons (1,5) meter kegelhuis.

Respecteer s.v.p. de aangepaste omgangsvormen en geniet als voorheen van uw favoriete sport beleving.