Herstart wedstrijden KNKB najaar 2020

Op basis van de actuele mogelijkheden om te kunnen kegelen, heeft het Bestuur KNKB besloten om de officiële KNKB-wedstrijden die vermeld staan in de KNKB-Wedstrijdkalender 2020 per 1 september 2020 weer op te starten.

Het betreft dan de laatste 3 rondes van de Landelijke Competitie, het NK-Junioren, het KNKB Open DUO Toernooi en de Bekerfinales. De overige hier niet vermelde wedstrijden en toernooien onder de directe verantwoordelijkheid van de Wedstrijd Commissie KNKB zijn geschrapt.

 

Landelijke Competitie

  • De vervallen wedstrijden worden niet meer ingehaald. De competitie zal dit jaar dus gaan over 6 rondes in plaats van de geplande 8. Na afloop van die 6 rondes worden de eindstanden bepaald, de kampioenen bekend gemaakt en de promotie-/ degradatieregeling voor het volgende seizoen toegepast.
  • De wedstrijden worden gekegeld conform de geldende regels en gemaakte afspraken op de in de wedstrijdkalender opgenomen datums en in de vermelde kegelhuizen.
  • In verband met het toegestane maximale aantal gelijktijdig aanwezige personen in een kegellokaal en rekening houdend met de vereiste afstand van 1,5 m is het in een aantal lokalen noodzakelijk om de wedstrijden op te splitsen in twee sessies, een ochtend- en een middagsessie. De Wedstrijd Commissie zal de betrokken teams daarover tijdig vóór de betreffende wedstrijden via de teamleiders informeren.

 

NK-Junioren en KNKB Open DUO Toernooi

  • Voor deze beide wedstrijden zal half september een uitvraag worden uitgezet. Afhankelijk van het aantal aanmelding zal door de organisatoren van deze wedstrijden worden bepaald in welke vorm de wedstrijden zullen worden gehouden. Wel blijven de in de KNKB-Wedstrijdkalender vermelde datums en lokalen gehandhaafd.

Bekerfinales

  • Ook deze wedstrijden worden gekegeld conform de geldende regels en gemaakte afspraken op de in de KNKB-wedstrijdkalender opgenomen datums en in de vermelde kegelhuizen.
  • In verband met het toegestane maximale aantal gelijktijdig aanwezige personen in een kegellokaal en rekening houdend met de vereiste afstand van 1,5 m wordt gekegeld in Leagues van 6 Teams (vijftal) in plaats van de oorspronkelijke 8 Teams. Daardoor kan de indeling van deze teams op basis van de uitslag van vorig jaar met promotie- en degradatieregeling niet worden toegepast. De Wedstrijd Technische Commissie zal wel op basis van de uitslag van vorig jaar en afhankelijk van het aantal deelnemende teams een indeling maken in Leagues, die zoveel mogelijk recht doet aan een sportief verloop van de wedstrijden in alle Leagues. De Wedstrijd technische Commissie zal hiertoe half september een uitvraag doen en de indeling tijdig vóór de betreffende wedstrijd bekend maken.

 

Klasseringsregels

  • Uitgaande van het aantal nog te kegelen wedstrijden in dit najaar blijven de klasseringsregels voor het bepalen van de Jaarkaart voor het jaar 2021 onverminderd van kracht.

 

Geldend voor alle wedstrijden

  • Naast alle protocollen en maatregelen zijn de lokaalhouders uiteraard bevoegd om nadere maatregelen ten aanzien van het bestrijden van het Coronavirus te nemen. Deelnemers aan de wedstrijden worden dringend verzocht om deze maatregelen nauwgezet op te volgen.
  • In verband met het maximale aantal personen en de vereiste afstand van 1,5 m zijn wij helaas genoodzaakt om geen publiek of supporters tot de wedstrijden toe te laten. Noodzakelijk aanwezige extra personen zoals chauffeurs en begeleiders dienen zich nadrukkelijk te houden aan de aanwijzingen van de lokaalhouders.

 


René Gerards
Secretaris