knkb

skd

Ingaande donderdag 15 oktober jl. zijn de door de regering afgekondigde strengere maatregelen ter bestrijding van het covid19-virus van toepassing.

Boven op de bestaande regels van het sluiten van de sportkantines en een dringend advies over het dragen van mondkapjes, is bepaald dat alle horecagelegenheden moeten sluiten en dat competities en wedstrijden van de amateursporten stil gelegd moeten worden.

Gezien bovenstaande heeft het Bestuur KNKB besloten om:

  • De opgeschorte wedstrijden van de Landelijke Competitie definitief te schrappen;
  • Het NK-Junioren af te gelasten;
  • De eventueel nog resterende wedstrijden definitief van de wedstrijdkalender 2020 te schrappen.

 

Verder heeft het Bestuur KNKB besloten dat:

  • Alle in het jaar 2020 gehouden wedstrijden als niet gegooid worden beschouwd;
  • Alle in 2020 behaalde persoonlijke resultaten voor de Jaarkaart worden geschrapt;
  • De indeling voor de diverse competities en wedstrijden zoals die was begin 2020 ook voor het jaar 2021 worden gehanteerd. Dit jaar is er dus geen promotie en/ of degradatie.
  • De Jaarkaarten 2020 gelden ook voor het jaar 2021. Er worden geen nieuwe kaarten voor het jaar 2021 verstrekt en de persoonlijke klasse-indeling blijft gelijk aan die van 2020.

 

Ook de WedstrijdCommissie van de SKD heeft besloten de nog resterende wedstrijden voor het seizoen 2020 te annuleren: dit betreft de Doesburgse Kampioenschappen 2020 en de Wildwedstrijd 2020.