ogk

vog

Het is al weer een jaar geleden dat de OGK competitie 2019 werd voltooid.

Volgens goed gebruik worden de hoogste gooier en gooister in die competitie gehuldigd in de daarop volgende Ledenvergadering. Het Covid19-virus leidde echter tot uitstel van die vergadering, en nogmaals uitstel .... en vervolgens tot een vergadering met een klein aantal bestuurders uit de OGK-districten.
Het OGK-bestuur liet echter niet na de jubilarissen en andere te huldigen kegelaars aandacht te geven.

Op 26 november 2020 bracht Bertus Flierman als Wedstrijdsecretaris een bezoek aan Erik-Paul Tenwolde om hem namens de Oost Gelderse Kegelbond te huldigen als hoogste gooier van de OGK competitie 2019.
Erik-Paul's gemiddelde was iets boven de 86. Dit is een gemiddelde waarvan hij hoopt dat hij dat na herstel van zijn elleboogblessure uiteindelijk weer kan benaderen.
In een gezellig onderonsje werden de andere hobbies besproken, die nu in deze kegelloze coronaperiode weer meer naar de voorgrond zijn getreden.

Het bezoek werd beëindigd met de hoop elkaar weer snel te zien op de kegelbaan.

PXL 20201126 120747483 1000
Erik-Paul met de prijs voor de hoogste gooier en een bos bloemen.