ogk

Bondswedstrijd Dames

Het is al weer een tijdje geleden (twee jaar) dat de laatste bondswedstrijd Dames is gehouden.
Deze vond plaats op 20 mei 2019. Het eerste viertal van de OGK behaalde daar de eerste plaats.
In dat viertal zaten maar liefst drie SKD-dames: Brenda Thomissen (BPR), Ria Jansen (ONA) en Sanne de Wild (HZP).
Die dames werden op 20 mei 2019 gehuldigd door de KNKB en in de daarop volgende week door de SKD.

knkb
Huldiging KNKB.
skd
Huldiging SKD.

Huldiging van OGK-ers die een Nationale Kampioenschap gewonnen hebben vindt plaats op de OGK Algemene Ledenvergadering in het daarop volgende jaar. De ALV van 2020 vond (i.v.m. Corona) plaats met een beperkte groep leden en de ALV 2021 wordt digitaal gehouden. 
Verder uitstel van de huldiging van de kampioenen kon eigenlijk niet en daarom werd er - nu de kegelaars weer bijeen mogen komen in clubverband - gekozen voor een bloemenhulde namens de OGK in het eigen kegelhuis.

Op maandag 14 juni werden Brenda en Sanne in de bloemen gezet door BPR-secretaris Diana Baars.

ogk 1 a m
Sanne en Brenda in het (avond-)zonnetje gezet.
ogk 1 b m

 

Op dinsdag werd Ria verrast met een boeket.

ria voor m
Ria wordt door ONA-voorzitster Netty Timmermans herinnerd aan haar fraaie prestatie in 2019.
ria na m
De overhandiging van de bloemen was een ware corona-googeltruc, die alleen voor ingewijden waarneembaar was, maar wel tot hilariteit aanleiding gaf.

Bets van Everdingen 60 jaar OGK-lid

Bets van Everdingen is door de OGK gehuldigd voor haar 60 jaar lid op maandag 14 juni in de bloemetjes gezet en heeft een glazen standaard gekregen.
De felicitaties werden - helemaal van deze tijd - overgebracht middels een digitale Teams vergadering.

bets