ogk

alles om

In 2019 was Herman Pelgrom 40 jaar lid van kegelclub Alles Om, de OGK en de KNKB.

Herman is 24 augustus 1979 lid geworden van Alles Om.

Nadat hij 10 jaar lid was en een aardig balletje begon te gooien, werd hij gekozen als Voorzitter van Alles Om, toen nog niet wetende dat hij dit 30 jaar zou blijven doen. We hadden het slechter kunnen treffen met een voorzitter.

Intussen steeg zijn ster als kegelaar ook snel, hij werd in die jaren ook nog even O.G.K.-kampioen zowel in de A- als B klasse (met in Doesburg zelfs 2 banen van 135).
Ook viel Herman bij diverse wedstrijden waar hij altijd graag aan mee deed regelmatig in de prijzen

In de tijd dat Doesburg zonder kegelhuis kwam te zitten zat hij in het S.K.D.-bestuur.
Hij heeft toen met zijn kompanen heel veel tijd en energie gestoken in de realisatie van het prachtige Kegelhuis dat er nu staat in Doesburg.

Herman is een echte clubman, hij vindt het kegelspel nog steeds veel te leuk en wil zijn wedstrijd nog steeds winnen, al is het maar voor de borrel! 
Hij slaat dan ook bijna geen clubavond over.

Jammer dat deze huldiging door de corona zo lang op zich heeft laten wachten, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Herman gefeliciteerd met deze mijlpaal in je sportcarrière. 

We hopen als leden van Alles Om dat Herman zijn geliefde spel (kegelen) nog jaren mag blijven beoefenen.

bloemen s
Namens de OGK overhandigd André Thomissen een boeket bloemen aan Herman's vrouw Annie.
herman s
Herman 40 jaar kegelaar ...
speldje s
... en het ogk-speldje als bewijs.