skd

Doesburgse Kampioenschappen 

De opzet van de Doesburgse Kampioenschappen 2021 is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

De reden daarvan is de voortdurende Covid-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande onzekerheid.

De WedstrijdCommissie heeft besloten de Doesburgse Kampioenschappen dit jaar te beperken tot één sessie op de clubavonden van maandag tot en met vrijdag (dus ook Alles Om gooit op zijn eigen clubavond).

De finales persoonlijk A, B en C en Doesburgse Kampioenschappen Dames en Heren worden gegooid op de aansluitende zaterdagavond.

Dit alles zal plaats gaan vinden van 6 tot en met 11 december 2021.

WildWedstrijd

De WedstrijdCommissie heeft besloten de WildWedstrijd in 2021 niet te houden. Daarvoor zijn er twee redenen:

  • De wedstrijden van het najaar zijn allemaal iets later dan anders en daardoor is er minder ruimte op de wedstrijdkalender dan gebruikelijk. 
  • De WildWedstrijd is vooral gericht op de gezelligheid en daarvoor is het nodig dat we met een zo groot mogelijk groep bij elkaar kunnen zitten, zonder daarbij zorgen te hebben over ieders gezondheid.

 

Hopelijk kunnen we beide wedstrijden in 2022 weer houden op een wijze die we voor de corona-tijd gewend waren.

 

De SKD WedstrijdCommissie.