richard

 

In Memoriam           Richard van Everdingen           09-09-1925  –  18-11-2021

 

Richard was 30 jaar oud toen hij op 1 september 1956 lid werd van Kegelvereniging Voor Ons Genoegen in Doesburg.

VOG bestond toen net 10 jaar, hetgeen betekent dat Richard de hele reis met VOG naar de landelijke top heeft meegemaakt en daar ook een rol in heeft gespeeld. 
In 1965 won hij als kegelaar in het VOG-vijftal het Nederlands Kampioenschap voor kegelclubs, ongetwijfeld een hoogtepunt in zijn kegelleven. 

Niet alleen als kegelaar heeft hij zijn sporen verdiend; ook op bestuurlijk gebied heeft hij het nodige voor VOG betekend. Hij was secretaris van 1963 tot 1998 en verzorgde tot 2000 de jaarverslagen waarin hij op zeer humorvolle wijze het wel en wee van kegelclub VOG beschreef en zonodig voorzag van tekeningen.
Toch was het nog niet gedaan, want in 2000 ontstond een vacature voor penningmeester en Richard wilde uiteindelijk dit wel weer op zich nemen. Deze taak voerde hij uit tot 2010.
Voor al deze activiteiten werd hij in 2011 tot erelid benoemd.

In 2011 hielp hij nog mee met het aanleggen van de kegelbanen in het nieuwe Kegelcentrum Doesborgh en hij was zeer vereerd dat hij bij de opening ervan - als oudste kegelaar van Doesburg - een paar openingsballen mocht gooien.  

Hij was inmiddels 85 jaar, maar nog steeds actief als kegelaar. Op clubavonden bleef een baan nooit lang leeg, want Richard nam iedere kans om een balletje te gooien waar.

In 2016, dus na 60 jaar kegelaar, nam Richard - omdat evenwichtsstoringen het kegelen onmogelijk maakte - afscheid van de kegelsport.

In Richard verliezen we een kegelvriend; we zullen zijn verhalen over de VOG-avonturen missen.

 

Kegelvereniging Voor Ons Genoegen

Doesburg, 18 november 2021

kaart richard
kaart richard