Alle 9

Jan was bij aanvang (1 maart 1982) nog maar een broekie van midden veertig, maar hij belandde bij Alle Negen in een gezelschap van doorgewinterde kegelaars, die hem de kneepjes wel eens even zouden bijbrengen. Nou, het moet gezegd, dat is aardig gelukt, hij gooit hoge gemiddelden en hij voert met regelmaat de scorelijst aan en dat na twee keer een nieuwe heup!

Jan werpt zich tegenwoordig vaak op als coach en raadsman voor nieuwe leden en dat doet hij met veel enthousiasme en succes.

Bij de Hanzestedenkegelwedstrijden in 2009, was Jan de enige deelnemer van Alle Negen in het samengestelde team en heeft hij met verve zijn steentje aan de overwinning bijgedragen en zette dus mede Doesburg als kegelstad maar weer eens op de kaart.

Naast het kegelen is Jan ook regelmatig actief, zo heeft hij ook in 2011 bij de bouw van het Doesburgse kegelhuis de nodige werkzaamheden verricht en ook maakt hij sindsdien deel uit van de onderhoudsploeg op woensdagochtend. Hierbij is ook sprake van eigenbelang, want als de banen beter verzorgd zijn kan hij hoger gooien.

Jan heeft nooit ambities gehad om een bestuurlijke functie te vervullen, maar heeft toch op enig moment besloten om zitting te nemen in de feestcommissie. Wellicht ook eigenbelang, maar, het moet gezegd: hij weet altijd wat leuks te bedenken, rent daar zelf met de medecommissieleden dan ook hard achteraan en dat leidt na afloop van het feestelijke gebeuren altijd en terecht tot een klaterend applaus.

Jan is met recht een kegelaar zoals elke club die in zijn midden zou willen hebben.

huldiging jan buenk

Op de OGK Jaarvergadering werd Jan gehuldigd voor zijn 40 jaar lidmaatschap van de OGK en ontving het bijbehorende speldje met een bos bloemen.