skd

Op zaterdag 7 januari hield de SKD2007 voor het eerst sinds twee corona-jaren weer eens een Nieuwjaarsreceptie, waar de leden elkaar weer een goede start in het nieuwe jaar toewensten.

Traditiegetrouw gaf Cor de Jong, voorzitter van de SKD, een korte nieuwjaarsrede:

"Welkom allemaal,

2022 is afgesloten. Een jaar waarin de naweeën van Corona nog voelbaar waren maar in vergelijking met  2021 wat Corona betreft heel wat beter. De Corona sporen die door dit kegelhuis liepen zijn in 2022 op een paar schermen na, volledig verdwenen. En dat is wel zo prettig. 1,5 meter, QR-codes en een vaste looprichting, nee dat was het allemaal niet.

De afgelopen 3 jaren ontvielen ons geliefden en club leden. Laten we hen herdenken met een minuut stilte. 

Zoals gezegd ligt Corona gelukkig achter ons en hebben we het hele jaar volop kunnen kegelen. 
Het leverde ons zelfs een nationaal kampioen op bij de Heren A.  Erik–Paul Tenwolde flikte dat kunstje en verdient daarom nogmaals een hartelijk applaus. En opname in de Hall of Fame die in de maak is. Nogmaals het verzoek aan de clubs om foto’s van de Nationaal Kampioenen aan te leveren aan het bestuur.

Hebben jullie al die prachtige tafels in de hal gezien. Mannen van de Technische Commissie wat een slimme en kosten gunstige aanpak. Hulde voor jullie creativiteit en inspanningen.

Kijk nog even wat verder om je heen en geniet van de door de beheer commissie gecreëerde kerstsfeer in een echt goed verwarmde omgeving. Waar vindt je tegenwoordig nog een kegelhuis waar het niet alleen lekker warm is maar waar ook alles prima geregeld is.     
Het worden er steeds minder en ook voor Doesburg dreigt de gevarenzone. Eén van de bij de SKD aangesloten clubs heeft zich helaas al opgeheven en om te voorkomen dat er meer gaan volgen zullen we alle zeilen bij moeten zetten om de continuïteit van ons kegelhuis zeker te stellen.
Het SKD bestuur heeft daarom de stap gezet om via Kegel Arrangementen meer Doesburgers en mensen uit de omgeving van Doesburg via hapjes/drankjes en uitleg van de kegelsport, dichter naar de kegelsport te brengen.
Kennis maken met de kegelsport in een gezellige en ontspannen sfeer klinkt goed maar het vergt veel inspanning om het goed te organiseren. Het meeste voorbereidende werk is gelukkig al gedaan. Het komt nu aan op de uitvoering en daar hangt het beoogde succes volledig vanaf.
Want bezoekers van Kegelarrangementen zullen alleen getriggerd worden om vaker te gaan kegelen als ze het Kegelen begrijpen en leuk gaan vinden. We moeten het kegelen dus letterlijk aan de man en de vrouw weten te brengen. Daar zijn enthousiaste kegel ambassadeurs en enthousiaste mensen aan de bar voor nodig. Die hebben we op dit moment nog onvoldoende!

skd2007 nieuwjaarsreceptie 2023

Mijn wens en die van het SKD bestuur voor 2023 is dan ook dat we ons serieus realiseren dat we met z’n allen het totale SKD-ledental moeten opkrikken en daarvoor een bijdrage moeten leveren in de vorm van persoonlijke steun aan de Beheercommissie. Meldt je daarom alstublieft aan bij Netty Timmermans en werk mee aan het voortbestaan van het Kegelhuis “Doesborgh“.
Ik kan aan deze wens nog veel andere wensen toe voegen maar dat doe ik bewust niet want deze ene wens is een wens met top prioriteit. Top prioriteit omdat niemand van ons de ondergang van dit Kegelcentrum wil accepteren. (Vandaag 7 januari 2023 is het precies 11 jaar geleden dat het kegelhuis geopend werd)  en daarom moeten we met ons allen, volle bak aan de slag met de Kegel Arrangementen. Nogmaals meldt je asjeblieft aan om te helpen. Alleen als we er met z’n allen in geloven en er hard aan werken hebben we kans op nieuwe leden en dus een toekomst. 
Op Zaterdag 28 januari om 10:00 gaan we met de beheer commissie de opzet van de Kegel Arrangementen punt voor punt uitleggen en toelichten. Op hoofdlijnen is alles uitgewerkt. De finesses komen nadat we er samen aan zijn begonnen en al doende ervaren waar het beter kan of anders moet. Als je er bij wil zijn moet je je nu aanmelden.
Genoeg over de Kegel Arrangementen en onze toekomst.

Terug naar het heden,

Namens het SKD bestuur wens ik jullie allemaal veel geluk, een goede gezondheid, “veel hout“ , veel nieuwe gezichten en veel Kegelplezier in 2023.

Proost."

oude en nieuwe skd voorzitter
SKD-voorzitter Cor de Jong in gesprek met zijn voorganger Frans Vierveijzer (foto Jannie Pastoor)