uit den ouden doosch

Bouwtoezicht SKD2007

Bij de bouw van een kegelcentrum zijn veel partijen betrokken: de opdrachtgever (de SKD2007), de architect (Henk Hennink), de aannemer (Hoornstra), de gemeente Doesburg, leveranciers, vrijwilligers, enzovoorts.
Het is dan van het grootste belang dat er overzicht gehouden wordt op alle deelgebieden en dat er afstemming plaats vindt tussen de partijen.
De SKD2007 had in Jaap Scheltes een man die klappen van de zweep kende: als hoofd bouw-en woningtoezicht van de gemeente Doesburg had hij de gewenste expertise.

Dat Jaap zijn taak als "hoofd bouwtoezicht" zeer serieus nam blijkt wel uit het feit dat hij zelfs toezicht hield op het snoeien van de struiken, zodat de toegang tot het beoogde bouwperceel goed toegankelijk is.

2010 02 16 verwijderen struiken

Sonderingsonderzoek

Op 16 februari 2010 werd er een sonderingsonderzoek uitgevoerd op het bouwterrein.

Sondering – ook wel "sonderen" genoemd – is een begrip afkomstig uit de grondmechanica.
Door te sonderen kan bepaald worden wat de grondsoort is op bepaalde diepten; verschillende grondsoorten hebben een verschillende vastheid.
Met deze kennis is het mogelijk achter het draagvermogen van de grond te komen en op basis hiervan een advies voor de fundering van het gebouw te maken.

2010 02 16 sondeerwagen buitenzijde
Sonderingen worden uitgevoerd door een sondeerwagen, doorgaans een zware 6x6 vrachtwagen of een voertuig op rupsbanden.
2010 02 16 sondeerwagen binnenzijde
In de sondeerwagen bevindt zich een hydraulische pers welke de sondeerstaven de grond in drukt.