2018kegelhuisvaria01A

Doesburg - mosterdstad, Doesburg - kegelstad, beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De kegelsport wordt al sinds begin het begin van de vorige eeuw met veel enthousiasme beoefend in onze Hanzestad en heeft o.m. landelijke kegelkampioenen voortgebracht.

De SKD2007 is in 2007 opgericht na de sluiting van het kegelhuis “de Commanderije” in Doesburg. De noodzaak om toch weer over een kegelaccommodatie in Doesburg te kunnen beschikken, werd door alle 7 Doesburgse kegelverenigingen onderschreven en zij participeren allen in de Stichting.

Na het verkrijgen van de grond in erfpacht van de Gemeente Doesburg voor € 1 voor de duur van 25 jaar op het Korfbalterrein Rivalen is in april 2011 een aanvang gemaakt met de bouw van het kegelhuis. De casco-oplevering op 1 augustus 2011 was het sein voor een groot aantal vrijwilligers, kegelaars en niet-kegelaars, om met nimmer aflatend enthousiasme het kegelcentrum af te bouwen. De eerste ballen werden al half november 2011 gegooid.

Op 7 januari 2012 werd aan de Den Helder 2 in Doesburg, bij het zwembad Den Helder, een gloednieuw kegelcentrum in gebruik genomen.

Alle 7 Doesburgse kegelverenigingen, drie herenclubs, drie damesclubs en een gemengde club, vinden hier onderdak op hun wekelijkse oefenavonden.

Doesburg is met recht trots dat het beschikt over een super kwalitatief, representatief en gezellig kegelcentrum dat met haar 4 kegelbanen mannen en vrouwen vanaf 12 jaar in staat stelt zich in te spannen, te ontspannen en het opdoen van sociale contacten.

Het Kegelcentrum Doesborgh wordt door de volgende kegelverenigingen voor hun wekelijkse oefenavonden gebruikt op de navolgende dagen: 

Maandagavond BPR damesclub
  HZP gemengde club
     
Dinsdagavond ONA damesclub
  VOG herenclub
     
Woensdagavond WIK damesclub
     
Donderdagavond Alle Negen herenclub
     
Vrijdagavond Alles Om herenclub