SKD2007  Kegelwedstrijdkalender 2022     bijgewerkt: 25-04-2022
Januari Februari Maart
wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo
52 27 28 29 30 31 1 2 5 31 1 2 3 4 5 6 9 28 1 2 3 4 5 6
          ned                             knkbc!
1 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13 10 7 8 9 10 11 12 13
              toern           knkbc ogkc ogkc ogkc ogkc      
2 10 11 12 13 14 15 16 7 14 15 16 17 18 19 20 11 14 15 16 17 18 19 20
                          toern           knkb knkb
3 17 18 19 20 21 22 23 8 21 22 23 24 25 26 27 12 21 22 23 24 25 26 27
                            ogkc ogkc ogkc ogkc   ogk ogk
4 24 25 26 27 28 29 30 9 28 1 2 3 4 5 6 13 28 29 30 31 1 2 3
          toern toern             knkbc!           knkb knkb
5 31 1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
              ogkc ogkc ogkc ogkc       ogkc! ogkc! ogkc! ogkc!     knkb
April Mei Juni
wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo
13 28 29 30 31 1 2 3 17 25 26 27 28 29 30 1 22 30 31 1 2 3 4 5
          knkb knkb     ned     skd               ned
14 4 5 6 7 8 9 10 18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12
ogkc! ogkc! ogkc! ogkc!     knkb     ned ned     ned ned         toern! toern!
15 11 12 13 14 15 16 17 19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19
        ned   ned             knkbc   ogk       toern! ned
16 18 19 20 21 22 23 24 20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26
ned         knkb knkb skd! skd! skd! skd!     ogk           toern! knkbc
17 25 26 27 28 29 30 1 21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30 1 2 3
    ned     skd         ned   knkb knkbc!              
  2 3 4 5 6 7 8 22 30 31 1 2 3 4 5   4 5 6 7 8 9 10
    ned ned     ned             ned              
Juli Augustus September
wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo
26 27 28 29 30 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 35 29 30 31 1 2 3 4
                                         
27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14 36 5 6 7 8 9 10 11
                                         
28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21 37 12 13 14 15 16 17 18
                                         
29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28 38 19 20 21 22 23 24 25
                                         
30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31 1 2 3 4 39 26 27 28 29 30 1 2
                                         
  1 2 3 4 5 6 7   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
                                         
Oktober November December
wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo wk ma di wo do vr za zo
39 26 27 28 29 30 1 2 44 31 1 2 3 4 5 6 48 28 29 30 1 2 3 4
                                         
40 3 4 5 6 7 8 9 45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11
                            ned            
41 10 11 12 13 14 15 16 46 14 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18
                                         
42 17 18 19 20 21 22 23 47 21 22 23 24 25 26 27 51 19 20 21 22 23 24 25
                                        ned
43 24 25 26 27 28 29 30 48 28 29 30 1 2 3 4 52 26 27 28 29 30 31 1
                            ned         ned  
44 31 1 2 3 4 5 6   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
              ned                          
SKD2007  Kegelwedstrijdkalender 2022
START EINDE ORG WAAR WAT
1-jan-22 1-jan-22   (1) Dagen zonder activiteit
1-jan-22 1-jan-22 ned (2) Nieuwjaarsdag
29-jan-22 30-jan-22 toern Winterswijk Wieskamp Open
7-feb-22 7-feb-22 toern Drouwen Alinghoek toernooi (start)
13-feb-22 13-feb-22 knkbc Bareveld / Varsseveld Landelijke Competitie 2021/22 - 4e wedstrijd
20-feb-22 20-feb-22 toern Drouwen Alinghoek toernooi (einde)
6-mrt-22 6-mrt-22 knkbc! Doesburg / Delft Landelijke Competitie 2021/22 - 5e wedstrijd
7-mrt-22 10-mrt-22 ogkc OGK Competitie 4e wedstrijd
19-mrt-22 20-mrt-22 knkb Heumen NK Persoonlijk kampioenschap Selectie Dames en Heren A/B/C
21-mrt-22 24-mrt-22 ogkc OGK Competitie 5e wedstrijd
26-mrt-22 26-mrt-22 ogk Varsseveld (1) OGK Persoonlijk kampioenschap Finale
Dames C & Heren C (sessie 1) Dames B (sessie 2)
26-mrt-22 26-mrt-22 ogk Zutphen (2) OGK Persoonlijk kampioenschap Finale Heren B
27-mrt-22 27-mrt-22 ogk Brummen OGK Persoonlijk kampioenschap Finale
Dames A & Heren A
2-apr-22 2-apr-22 knkb Winterswijk NK Persoonlijk kampioenschap Finale Dames C - Heren C
3-apr-22 3-apr-22 knkb Winterswijk NK Persoonlijk kampioenschap Finale Dames B - Heren B
4-apr-22 7-apr-22 ogkc! OGK Competitie 6e wedstrijd
10-apr-22 10-apr-22 knkb Haarlem NK Persoonlijk kampioenschap Finale Dames A - Heren A
15-apr-22 15-apr-22 ned Goede Vrijdag
17-apr-22 18-apr-22 ned Pasen
23-apr-22 24-apr-22 knkb Heumen / Rijsbergen Finale KNKB Bekerwedstrijd
27-apr-22 27-apr-22 ned Koningsdag
30-apr-22 30-apr-22 skd Doesburg Vrijwilligersavond
4-mei-22 5-mei-22 ned Dodenherdenking + Bevrijdingsdag
8-mei-22 8-mei-22 ned Moederdag
15-mei-22 15-mei-22 knkbc Heumen / Haarlem Landelijke Competitie 2021/22 - 6e wedstrijd
16-mei-22 19-mei-22 skd! Doesburg Doesburgse kampioenschappen (sessie 1)
22-mei-22 22-mei-22 ogk Varsseveld OGK Clubkampioenschappen
26-mei-22 26-mei-22 ned Hemelvaartsdag
28-mei-22 28-mei-22 knkb Algemene najaarsvergadering KNKB
29-mei-22 29-mei-22 knkbc! Barchem / Doesburg Landelijke Competitie 2021/22 - 7e wedstrijd
5-jun-22 6-jun-22 ned Pinksteren
11-jun-22 12-jun-22 toern! Doesburg Doesborgh Open
14-jun-22 14-jun-22 ogk Algemene ledenvergadering OGK
18-jun-22 18-jun-22 toern! Doesburg Doesborgh Open
19-jun-22 19-jun-22 ned Vaderdag
25-jun-22 25-jun-22 toern! Doesburg Doesborgh Open
26-jun-22 26-jun-22 knkbc Brummen / Zutphen Landelijke Competitie 2021/22 - 8e wedstrijd
5-dec-22 5-dec-22 ned Sinterklaas
25-dec-22 26-dec-22 ned Kerstmis
31-dec-22 31-dec-22 ned Oudjaarsdag