Landelijke Competitie - Divisie 3 - Ronde 3 - Delft, 8 maart 2020
STAND TEAMS www.skd2007.nl bijgewerkt: 8 maart 2020 - 21:47 uur
# Team     totaal trf's 9's gem. R1 R2 R3 R4 R5 R6 D #1  D D 
1 Delft 2     1441 180   8,01 233 220 251 250 243 244    
2 Leeuwarden 1     1418 180   7,88 241 236 226 245 232 238 -23 -23
3 BKC 3     1391 180   7,73 227 226 224 241 238 235 -50 -27
4 OGK Dames     1298 180   7,21 203 231 220 218 210 216 -143 -93
5 Regio West     1264 180   7,02 212 205 202 216 214 215 -177 -34
6 BKC 2     1228 180   6,82 184 220 222 217 202 183 -213 -36
7 ZKB     1117 180   6,21 206 194 169 176 189 183 -324 -111
8 Doesburg 2     1107 180   6,15 184 200 184 176 197 166 -334 -10
                               
SCORE PER TEAM www.skd2007.nl bijgewerkt: 8 maart 2020 - 21:47 uur
BKC 2 totaal             BKC 3 totaal            
Peter-Jan Bon 417 75 74 70 68 66 64 Jan Broens 469 71 85 72 79 81 81
Annie Wissink 407 57 69 84 66 72 59 John Eshuis 456 78 70 74 78 84 72
Robert Assinck 398 52 76 67 79 64 60 Martin Hietbrink 445 78 64 78 84 62 79
Yvonne Liebrand 379 50 70 68 70 62 59 Martin Huning 416 67 71 52 78 73 75
Totaal van viertal 1601 234 289 289 283 264 242 Totaal van viertal 1786 294 290 276 319 300 307
Minus laagste score(s) 373 50 69 67 66 62 59 Minus laagste score(s) 395 67 64 52 78 62 72
Totaal team 1228 184 220 222 217 202 183 Totaal team 1391 227 226 224 241 238 235
Delft 2 totaal             Doesburg 2 totaal            
Eelco Kruik 504 85 83 82 85 85 84 Ans Verstege 384 69 74 63 56 61 61
Marcel Swaans 499 84 71 84 90 85 85 Frans Tankink 358 49 66 60 56 77 50
Rino Woudsma 429 64 66 85 74 65 75 Brenda Thomissen 347 66 60 61 57 51 52
Syl Wijnants 377 62 59 43 75 73 65 André Thomissen 318 44 49 50 63 59 53
Totaal van viertal 1809 295 279 294 324 308 309 Totaal van viertal 1407 228 249 234 232 248 216
Minus laagste score(s) 368 62 59 43 74 65 65 Minus laagste score(s) 300 44 49 50 56 51 50
Totaal team 1441 233 220 251 250 243 244 Totaal team 1107 184 200 184 176 197 166
Leeuwarden 1 totaal             OGK Dames totaal            
Wiek Heldens 494 86 79 73 88 83 85 Petra van Westerhuis 469 78 83 76 70 83 79
Duncan Offenberg 476 80 82 80 86 73 75 Anneke Zwierenberg 430 72 78 67 73 67 73
Debbie Broersma 436 75 72 68 67 76 78 Diny Kuiperij 399 53 70 77 75 60 64
Henk de Jong 422 60 75 73 71 72 71 Maria Zenhorst 325 50 63 56 56 48 52
Totaal van viertal 1828 301 308 294 312 304 309 Totaal van viertal 1623 253 294 276 274 258 268
Minus laagste score(s) 410 60 72 68 67 72 71 Minus laagste score(s) 325 50 63 56 56 48 52
Totaal team 1418 241 236 226 245 232 238 Totaal team 1298 203 231 220 218 210 216
Regio West totaal             ZKB totaal            
Erik Bakker 470 81 71 78 82 81 77 Magnus Bakker 412 82 67 61 63 69 70
Ed de Jong 424 69 72 67 74 69 73 Margriet van Gorkom 371 67 65 57 63 63 56
Marina La Vos 361 62 62 57 60 59 61 Gerrie Hellendoorn 322 55 56 47 50 57 57
José Bottinga 354 59 50 56 60 64 65 Gerard van Gorkom 308 57 62 51 50 37 51
Totaal van viertal 1609 271 255 258 276 273 276 Totaal van viertal 1413 261 250 216 226 226 234
Minus laagste score(s) 345 59 50 56 60 59 61 Minus laagste score(s) 296 55 56 47 50 37 51
Totaal team 1264 212 205 202 216 214 215 Totaal team 1117 206 194 169 176 189 183
SCORE PER SPELER www.skd2007.nl bijgewerkt: 8 maart 2020 - 21:47 uur
# Naam     Regnr Team Hout Tref's 9's gem. R1 R2 R3 R4 R5 R6
1 Eelco Kruik     15000499 Delft 2 504 60   8,40 85 83 82 85 85 84
2 Marcel Swaans     15000506 Delft 2 499 60   8,32 84 71 84 90 85 85
3 Wiek Heldens     15001920 Leeuwarden 1 494 60   8,23 86 79 73 88 83 85
4 Duncan Offenberg     15001934 Leeuwarden 1 476 60   7,93 80 82 80 86 73 75
5 Erik Bakker     15000593 Regio West 470 60   7,83 81 71 78 82 81 77
6 Petra van Westerhuis     15002643 OGK Dames 469 60   7,82 78 83 76 70 83 79
6 Jan Broens     15002536 BKC 3 469 60   7,82 71 85 72 79 81 81
8 John Eshuis     15001139 BKC 3 456 60   7,60 78 70 74 78 84 72
9 Martin Hietbrink     15001160 BKC 3 445 60   7,42 78 64 78 84 62 79
10 Debbie Broersma     15001944 Leeuwarden 1 436 60   7,27 75 72 68 67 76 78
11 Anneke Zwierenberg     15002492 OGK Dames 430 60   7,17 72 78 67 73 67 73
12 Rino Woudsma     15000498 Delft 2 429 60   7,15 64 66 85 74 65 75
13 Ed de Jong     15000492 Regio West 424 60   7,07 69 72 67 74 69 73
14 Henk de Jong     15001929 Leeuwarden 1 422 60   7,03 60 75 73 71 72 71
15 Peter-Jan Bon     15002833 BKC 2 417 60   6,95 75 74 70 68 66 64
16 Martin Huning     15002823 BKC 3 416 60   6,93 67 71 52 78 73 75
17 Magnus Bakker     15001131 ZKB 412 60   6,87 82 67 61 63 69 70
18 Annie Wissink     15002848 BKC 2 407 60   6,78 57 69 84 66 72 59
19 Diny Kuiperij     15002011 OGK Dames 399 60   6,65 53 70 77 75 60 64
20 Robert Assinck     15002842 BKC 2 398 60   6,63 52 76 67 79 64 60
21 Ans Verstege     15002053 Doesburg 2 384 60   6,40 69 74 63 56 61 61
22 Yvonne Liebrand     15002841 BKC 2 379 60   6,32 50 70 68 70 62 59
23 Syl Wijnants     15003751 Delft 2 377 60   6,28 62 59 43 75 73 65
24 Margriet van Gorkom     15001127 ZKB 371 60   6,18 67 65 57 63 63 56
25 Marina La Vos     15000509 Regio West 361 60   6,02 62 62 57 60 59 61
26 Frans Tankink     15002002 Doesburg 2 358 60   5,97 49 66 60 56 77 50
27 José Bottinga     15000455 Regio West 354 60   5,90 59 50 56 60 64 65
28 Brenda Thomissen     15002049 Doesburg 2 347 60   5,78 66 60 61 57 51 52
29 Maria Zenhorst     15002104 OGK Dames 325 60   5,42 50 63 56 56 48 52
30 Gerrie Hellendoorn     15001125 ZKB 322 60   5,37 55 56 47 50 57 57
31 André Thomissen     15002248 Doesburg 2 318 60   5,30 44 49 50 63 59 53
32 Gerard van Gorkom     15001123 ZKB 308 60   5,13 57 62 51 50 37 51
                               
STAND COMPETITIE www.skd2007.nl bijgewerkt: 8 maart 2020 - 21:47 uur
# Team         punten VOOR de wedstrijd punten IN de wedstrijd punten NA de wedstrijd
1 Leeuwarden 1         16,0 7,0 23,0
2 BKC 3         13,0 6,0 19,0
2 Delft 2         11,0 8,0 19,0
4 OGK Dames         10,0 5,0 15,0
5 BKC 2         9,0 3,0 12,0
6 Regio West         7,0 4,0 11,0
7 ZKB         3,0 2,0 5,0
8 Doesburg 2         3,0 1,0 4,0