SKD'ers volgen AED cursus

Elke week worden 300-400 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: iedereen kan een hartstilstand krijgen. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Snelle en doeltreffende hulp van omstanders is dus van levensbelang. De overlevingskans van het slachtoffer kan vele malen vergroot worden als een omstander 112 belt, onmiddelijk begint met reanimatie (hartmassage en mond-op-mond beademing) en binnen 6 minuten met een AED (Automatische Externe Defibrilator) het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedient.

 

In ons kegelcentrum zijn iedere avond mensen aanwezig (veelal de mensen achter de bar) die kunnen reanimeren en de AED kunnen bedienen.
De AED hangt naast de nooduitgang naar het grasveld.

 

De SKD zorgt er jaarlijks voor bijscholing door Frans v.d. Sterren een reanimatie-cursus te laten geven, waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: 
- herkennen van een hartstilstand en wat als eerste te doen;
- hoe te reanimeren en in welk tempo;
- hoe een AED aan te sluiten en te gebruiken.

 

aed_stappenplan-1
P1072351 web99 oefenpop
Oefenpop Harry blijkt niet bij bewustzijn te zijn.
aed stappenplan 2
P1072356 web97 kinlift
Cursusleider Frans demonstreert "de kinlift" voor het vrijmaken van de luchtwegen.
aed stappenplan 3
P1072358 web99 hartmassage
Jeanine de Boer en Frans Tankink oefenen de hartmassage.
aed stappenplan 4
P1072361 web97 beademing
Brenda Thomissen en Laurens van Everdingen oefenen het beademen.
Op de voorgrond ligt de AED (Automatische Externe Defibrilator).