skd

Waar staan we met de 1.5 meter inrichting?

Kort samengevat: vlak voor de finish

Om die vermaledijde maar o zo noodzakelijke 1,5 meter te realiseren met als resultaat een acceptabel aantal kegelaars per avond, hebben we echt veel moeten doen.

  • Veel stoelen moesten verplaatst worden naar het terrein tussen baan B en C.
  • Tafels en stoelen moesten op ruime afstand van elkaar en de muren geplaatst worden om op 1,5 meter te kunnen zitten en bewegen.
  • Alle ballenkasten moesten daarom uit de zaal.
  • Achter en onder de kasten zag het er niet zo fraai uit. De geplande tassen parkeerstations zijn daarom versneld in de uitvoerende fase gekomen.
  • Hetzelfde geldt voor het schilderen van de wanden.
  • De kassa is verplaatst naar de andere zijkant zodat de barvrijwilligers los van elkaar kunnen opereren.
  • Boven de bar hangen twee plexiglaspanelen: 1 voor de kassa en 1 voor het consumptie-afgiftepunt. Er is voldoende ruimte voor de pinpas en de consumpties.
  • Eenrichtingverkeer is opgezet. Pijlen wijzen u de weg en er komt nog een foto beeld toelichting.
  • We plannen op korte termijn toelichting sessies met de barcommissieleden en de clubvoorzitters.

 

Er is veel goed werk verricht door onze commissies en het DB.
Dank daarvoor.

Cor de Jong

 

P6152518 poort ingang m
Wees gerust: je kunt straks gewoon naar huis. Deze mededeling is bedoeld voor de volleyballers die tijdelijk hun trainingen afwerken op het grasveld naast het kegelhuis: zij moeten wel aan een andere kant het park verlaten.
P6152519 anderhalve meter web97
Hopelijk zit het al tussen de oren: houd ter bescherming van jezelf en de anderen altijd anderhalve meter afstand van de andere kegelaars.
P6132515 ballenkasten web97
Alle ballenkasten zijn nu verzameld in de (voormalige) vergaderkamer: voor vergaderingen is deze in de anderhalve meter wereld véél te klein geworden.
P6152536 max twee personen web97
Ook hier een anderhalve meter regel: niet meer dan twee personen tegelijk in de ballenkastenkamer (maar of handje vasthouden nu zo verstandig is ?)
P6152535 toilet bezet web97
Net als vroeger in de trein en het vliegtuig: als het lampje brandt is het toilet bezet en moet je even wachten.
P6152530 handen ontsmetten web97
Het ontsmettingsstation vind je bij binnenkomst van de kegelzaal aan de linkerzijde.
P6132513 bar web97
Bij de bar is een verplichte looprichting. De looprichting wordt in het hele kegelhuis aangegeven met zwarte pijlen op een gele ondergrond.
P6152528 kassa web97
De kassa is verplaatst en voorzien van een transparant scherm; gelukkig is bijna iedereen nu gewend aan het electronisch afrekenen.
P6152531 tafels in twee rijen web97
Om voldoende afstand van elkaar te kunnen bewaren zijn er nu nog slechts twee rijen tafels en stoelen, waar rondom heen nu ook genoeg loopruimte is gekomen.
P6132508 stoelendans web97
De nieuwe opstelling van tafels en stoelen was voor de dames van ONA - tijdens het leeghalen van de bekerkast - aanleiding om uit te proberen hoe zo'n stoelendans op anderhalve meter nu precies werkt.
P6132517 kasten leeghalen web97
Voordat er geschilderd kon worden moesten alle bekerkasten leeggehaald en van de muur verwijderd worden: hierbij werd handig de lengte van diverse kegelaars benut.
P6152523 schilders web97
Cor de Jong en Gerard Pelgrom ruilden hun rol als voorzitter van SKD-bestuur respectievelijk Technisch Commissie in voor een rol als voorstrijker. Meesterschilder Frans Tankink staat natuurlijk een treetje hoger op de ladder.
P6152525 muurkleuren web97
Bij de banen wordt de eentonigheid doorbroken door gebruik te maken van twee rustige kleuren op de muren.
P6152524 stoelen web97
Alle tafels zijn nog in gebruik en de overgebleven stoelen hebben (noodgedwongen) een plekje gekregen op de ruimte tussen baan B en C.
flip over web97
De resultaten van de onderlinge Doesburgse Kampioenschappen / 40-ballen wedstrijden hangen niet langer aan de wand, maar zijn te bekijken middels handzame flipovers.
P6152534 ballen tassen web97
Op de door verhuizing van de ballenkasten vrijgekomen plekken zijn meubels geplaatst waar bovenop de ballen gezet kunnen worden en daaronder kunnen dan de tassen met de schoenen. Ook direct naast deze meubels blijft er als vanouds plaats voor losse kegelballen. Hierdoor hoeven er onder/naast de tafels en in de gangpaden niet langer allerlei tassen en schoenen omzeild te worden.