ogk

De afgelopen weken heeft het bestuur van de OGK een enquête gehouden onder de clubs over het wel of niet hervatten en afmaken van de OGK-competitie 2020.

Het is gebleken dat een zeer groot aantal clubs het nog niet ziet zitten om dit jaar nog weer met de competitie verder te gaan. Het gaat om ongeveer de helft van het aantal clubs.

Op basis van deze uitslag heeft het OGK-bestuur besloten om de competitie van 2020 niet meer af te maken.

Begin volgend jaar hopen we de draad weer op te kunnen pakken.

 

Het bestuur van de OGK heeft besloten - na raadpleging van de Financiële Adviescommissie - om een gedeelte van de contributie 2020 aan de clubs terug te betalen.
Deze terugbetaling heeft betrekking op dat deel van de contributie dat voor een lid verschuldigd is, als die aan de competitie deelneemt.
Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat vanwege de Corona dit jaar maar één competitieronde is gespeeld, zodat er in feite van een clubcompetitie geen sprake is geweest.