Alle Negen

Kegelen is een sport is waarbij inspanning, ontspanning en sociale contacten het leven veraangenamen.

Deze sport kan ook tot op hoge leeftijd beoefend worden. Dit blijkt wel uit het feit dat de nog altijd zeer actieve kegelaar Gert Bruil van de kegelvereniging Alle Negen te Doesburg op 12 maart 90 jaar is geworden.
Hij werd op 1 augustus 1973 lid van de inmiddels 95 jaar oude kegelvereniging en is volgend jaar dus 50 jaar lid.
Gert is ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds een goede kegelaar en doet nog altijd niet onverdienstelijk mee met de Oost Gelderse Kegelcompetitie. Hij laat zelden verstek gaan op de oefenavonden.

Gert heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor het kegelen en was mede betrokken bij de afbouw van het inmiddels al weer 10 jaar bestaande prachtige kegelcentrum Doesborgh. Van zijn kennis uit zijn werkzame leven in de bouw is dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Tot op heden verricht hij vrijwilligerswerkzaamheden bij Alle Negen en is behulpzaam bij het onderhoud in en rond het kegelcentrum.

Alle Negen hoopt Gert nog vele kegeljaren in haar midden te hebben!

 

gert bruil